Kaseifu ga Ita.  (2014)

Tên tiếng Nhật: カセイフがイタ.
Thể loại: Comedy , Shoujo , Slice of Life
Loại: OVA
Nhà sản xuất: Pie in The Sky
Phân Loại: G
Bình luận