Henna ABC  (1986)

Tên tiếng Nhật: ヘンなABC
Tên khác: Minna no Uta, Strange ABC, Hen na ABC
Thể loại: Kids , Music
Loại: Music
Nhà sản xuất: NHK
Phân Loại: G
Bình luận