Kyutai Panic Adventure! (2003)

Kyutai Panic Adventure!
Tên tiếng Nhật: 球体パニックアドベンチャー!
Tên khác: Orb Panic Adventure!
Khởi chiếu: 2003
Trạng thái: Đã kết thúc
Thể loại: ActionMartial ArtsShounenSuper Power
Thời lượng: 8 min.
Điểm: 4.89
Loại: Special
Nhà sản xuất: Fuji TV
Phân loại: G