Rail Wars!  (2014)

Tên tiếng Nhật: RAIL WARS! [レールウォーズ]
Tên tiếng Anh: Rail Wars!
Thể loại: Action , Ecchi , Harem , Police
Loại: TV
Studios: Passione
Nhà sản xuất: Lantis, Pony Canyon, TBS
Phân Loại: R+
Bình luận