Popful Mail (1994)

Popful Mail
Tên tiếng Nhật: ぽっぷるメイル
Tên khác: Popful Mail Promotion Video, No No Pessimist
Khởi chiếu: 1994
Trạng thái: Đã kết thúc
Thể loại: ComedyFantasyMusic
Thời lượng: 5 min.
Điểm: 5.78
Loại: Music
Nhà sản xuất: Sega
Phân loại: PG-13