Diabolik Lovers (2013)

Diabolik Lovers
Tên tiếng Nhật: DIABOLIK LOVERS
Tên tiếng Anh: Diabolik Lovers
Tên khác: DiaLover
Khởi chiếu: Sep 16, 2013
Trạng thái: Đã kết thúc
Thể loại: SchoolShoujoVampireHarem
Thời lượng: 15 min. per ep.
Điểm: 5.71
Loại: TV
Mùa: Thu
Studio: Zexcs
Nhà sản xuất: Frontier WorksIdea FactoryShowgate
Phân loại: R-17+