Memories Off 3.5  (2004)

Tên tiếng Nhật: Memories Off 3.5 [メモリーズオフ3.5]
Tên khác: MOFF3.5
Thể loại: Drama , Romance
Loại: OVA
Phân Loại: PG-13
Bình luận