Shin Captain Tsubasa  (1989)

Tên tiếng Nhật: 新・キャプテン翼
Tên khác: New Captain Tsubasa
Thể loại: Action , Shounen , Sports
Loại: OVA
Studios: Nippon Animation
Phân Loại: G
Bình luận