Endro~!  (2019)

Tên tiếng Nhật: えんどろ~!
Tên khác: Endoro~!
Thể loại: Fantasy , Magic , Slice of Life
Loại: TV
Studios: Studio Gokumi
Nhà sản xuất: Egg Firm
Phân Loại: None
Bình luận