BanG Dream! 2nd Season  (2019)

Tên tiếng Nhật: BanG Dream!(バンドリ!)第2期
Thể loại: Music
Loại: TV
Studios: SANZIGEN
Phân Loại: PG-13
Bình luận