Yakusoku no Neverland  (2019)

Tên tiếng Nhật: 約束のネバーランド
Tên tiếng Anh: The Promised Neverland
Thể loại: Horror , Mystery , Sci-Fi , Shounen
Loại: TV
Phân Loại: None
Bình luận