Bai Ye Ling Long  (2018)

Tên tiếng Nhật: 白夜玲珑
Tên tiếng Anh: Whited Nighttime
Tên khác: Baiye Linglong
Thể loại: Magic , Romance , School , Shoujo
Loại: ONA
Phân Loại: PG-13
Bình luận