Dororo  (2019)

Tên tiếng Nhật: どろろ
Tên tiếng Anh: Dororo
Tên khác: Dororo to Hyakkimaru
Thể loại: Action , Adventure , Supernatural
Loại: TV
Phân Loại: R-17+
Bình luận