Mob Psycho 100 II  (2019)

Tên tiếng Nhật: モブサイコ100 II
Tên tiếng Anh: Mob Psycho 100
Tên khác: Mob Psycho 100 2nd Season, Mob Psycho Hyaku, Mob Psycho One Hundred
Thể loại: Action , Comedy , Slice of Life , Supernatural
Loại: TV
Studios: Bones
Nhà sản xuất: Shogakukan, Warner Bros.
Phân Loại: PG-13
Bình luận