Ingress the Animation  (2018)

Tên tiếng Nhật: INGRESS THE ANIMATION
Thể loại: Action , Game , Mystery , Sci-Fi
Loại: ONA
Studios: Craftar
Nhà sản xuất: Fuji TV
Phân Loại: None
Bình luận