Revisions  (2019)

Tên tiếng Nhật: revisions リヴィジョンズ
Thể loại: Action , Mecha , Sci-Fi
Loại: ONA
Studios: Shirogumi
Nhà sản xuất: Fuji TV
Phân Loại: None
Bình luận