Date A Live Ⅲ  (2019)

Tên tiếng Nhật: デート・ア・ライブⅢ
Tên khác: Date A Live 3, Date A Live 3rd Season, DAL 3
Thể loại: Comedy , Harem , Mecha , Romance , School , Sci-Fi
Loại: TV
Phân Loại: R-17+
Bình luận