Kimi no Suizou wo Tabetai  (2018)

Tên tiếng Nhật: 君の膵臓をたべたい
Tên tiếng Anh: I want to eat your pancreas
Tên khác: KimiSui, Let Me Eat Your Pancreas
Thể loại: Drama
Loại: Movie
Studios: Studio VOLN
Nhà sản xuất: Aniplex
Phân Loại: PG-13
Bình luận