One Punch Man Season 2  (2019)

Tên tiếng Nhật: ワンパンマン 2
Tên khác: One Punch-Man 2, One-Punch Man 2, OPM 2
Loại: TV
Studios: J.C.Staff
Nhà sản xuất: Shueisha
Phân Loại: R-17+
Bình luận