One Piece (1999)

One Piece
Tên tiếng Nhật: ONE PIECE
Tên tiếng Anh: One Piece
Tên khác: OP
Khởi chiếu: Oct 20, 1999
Trạng thái: Đang phát hành
Thời lượng: 24 min.
Điểm: 8.54
Loại: TV
Mùa: Thu
Nhà sản xuất: Fuji TVTAPShueisha
Phân loại: PG-13