Youjuu Toshi  (1987)

Tên tiếng Nhật: 妖獣都市
Tên tiếng Anh: Wicked City
Tên khác: Demon Beast City, Supernatural Beast City, Yoju Toshi
Thể loại: Action , Adventure , Demons , Drama , Horror , Super Power
Loại: Movie
Studios: Madhouse
Nhà sản xuất: Japan Home Video
Phân Loại: R+
Bình luận